Info & Comenzi: 0244 543 543
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul si oferta de servicii de calatorie

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie 
Nr.  din  

    Partile contractante 
Societatea  , cu sediul în  , str.  , nr.  , email  , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  , avand cod fiscal  , titulară a Licenţei de turism nr.  (valabilitate anexa licenta:  ), în calitate de organizator, denumită în continuare Agenţia 

    Societatea S.C. BIBI Touring S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 10, bl. 33C, Prahova, , numar de inregistrare la registrul comertului J29/2249/93, cod de înregistrare fiscală RO4621388, cont bancar RO35 INGB 0005 0081 2818 8914, deschis la ING Bank Ploiesti, titulara a Licentei de turism nr. , pentru Agenţia: BIBI Vacanta, reprezentată prin Iuliana Tachescu, în calitate de Director Agentie denumită în continuare INTERMEDIAR 

si 
calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna  , telefon  , domiciliat/domiciliata in
 , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria  , nr.  , eliberat/eliberata de  la data de  
au convenit la incheierea prezentului contract.
  
   I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de câtre Agenție prin Intermediar, a pachetului de servicii de călătorie menționat mai jos și înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat la prezentul contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. 
Servicii asigurate: 
-denumire program  
-perioada  
-nr. persoane  pax. 
-calatori  . 
Beneficiarul se obliga sa transmita Agentiei datele de identificare ale persoanelor inscrise, in vederea emiterii de catre Agentie a documentelor de calatorie, cu  zile inainte de data plecarii. Identificarea persoanelor inscrise va fi cuprinsa in anexa la contract. 
Beneficiarul ia la cunostinta ca schimbarea numelor persoanelor inscrise, ulterior comunicarii catre Agentie si efectuarii rezervarilor este posibila doar cu achitarea de penalitati de  euro/persoana. 
Beneficiarul se obliga sa comunice persoanelor inscrise Termenii si conditiile generale, anexa la prezentul contract. 
   II. Pretul 
   1. Pretul contractului este  €/ RON si cuprinde costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei si T.V.A. 
   Pretul va fi platit dupa cum urmeaza: 
    - Avans  , se va achita la momentul semnarii contractului; 
    - Rata I  , se va achita pana la data de  
    - Rata II  , se va achita pana la data de  
    - Rata III  , se va achita pana la data de  
    - Rata IV  , se va achita pana la data de  
    - Rata V  , se va achita pana la data de  
    - Rata VI  , se va achita pana la data de  
   III. Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului: 
 nu exista un numar minim;   persoane, iar termenul limita de informare, in caz de anulare este  

Agentia de turism organizatoare, Calator, 
     Denumirea  
     Prin Agentia de turism intermediara BIBI TOURING      Numele  

     Reprezentantul  
     Semnatura .............................      Prenumele  
     Semnatura ............................. 


TERMENI SI CONDITII GENERALE
    Pachetul de servicii de calatorie este asigurat de agentia de turism organizatoare. 
   I. Durata contractului 
   1.1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice. 
   1.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare. 
   1.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 
   II. Modalitati de plata 
   2.1. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in RON sau Euro. 
   2.2. Plata pachetelor serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau ii poate oferii calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret. 
   2.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata. 
   2.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta. 
   2.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei. 
   2.6. Modalitati de plata : 
   a) virament sau depunere in conturile bancare mentionate pe factura; 
   b) la sediul agentiei intermediare, plata numerar (RON sau EUR) sau plata cu cardul (RON sau EUR); 
   c) plata la distanta cu cardul, numai in RON. 
   III. Drepturile si obligatiile Agentiei/Intermediarului 
   3.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia,prin intermediar, are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, cu exceptia cazurilor de la pct. 3.5. lit. a), b), c), cand informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei. 
   3.2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. 
   3.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezervata initial (cabina exterioara / balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz in care calatorul nu va trebui sa plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei. 
   3.4. Agentia poate modifica pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de: 
   a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie; 
   b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; 
   c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 
   Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. 
   3.5. Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
   a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 
   b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor de catre toti participantii. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice. 
   c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 
   3.6. Agentia prin intermediar are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax,sms etc), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 
   a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori,in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a intermediarului; 
   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. 
   d) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 4.12, 4.13, 4.14 din prezentul contract. 
   3.7. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, în special cu privire la: 
   a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; 
   b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 
   Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenţie. 
   3.8. Agenţia informează persoana care transferă contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. 
   3.9. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. 
   3.10. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenţia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. 
   Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordată este inadecvată. 
   3.11. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct. 4.10 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
   3.12. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la pct. 3.10 şi 3.11 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător. 
   IV. Drepturile si obligatiile calatorului 
   4.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc). 
   In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare. 
   4.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta. 
   4.3. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorulare obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de calatorie (voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. 
   4.4. In cazul in care calatorul a achizitionat un produs de tip "croaziera", acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei. 
   4.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, calatorul poate: 
   a) sa accepte modificarea propusa; sau 
   b) sa rezilieze contractul, fara a plati vreo penalitate de reziliere. 
   In cazul in care reziliaza prezentul contract calatorul poate accepta un pachet de substitutie, atunci cand acesta este oferit de Agentie prin Intermediar, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara. 
   4.6. Calatorul este obligat sa comunice Intermediarului, in termen rezonabil (comunicat de Agentie,prin Intermediar) de la primirea instiintarii prevazute la pct. 3.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute la artr. 4.5 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: 
   a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau 
   b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 
   4.7. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile pct. 4.1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 
   4.8. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.6 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 
   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie prin Intermediar; 
   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie prin Intermediar, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 
   c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului. 
   4.9. In toate cazurile mentionate la pct. 5.8, calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 
   a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin: 
   (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 
   (ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 
   (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 
   b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la pct. 3.5 lit. b; 
   c) anularea s-a facut din vina calatorului. 
   4.10. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. 
   4.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. 
   Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. V din prezentul contract si incheierea unui nou contract. 
   4.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie sau Intermediar. 
   4.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
   4.14. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza. 
   Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta. 
   4.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
   4.16. Calatorul are obligatia de a contacta Intermediarul cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.) 
   4.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, termenii si conditiile generale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
   4.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat. 
   4.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta. 
   V. Renuntari, penalizari, despagubiri 
   5.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari din valoarea totala a contractului dupa cum urmeaza:
                  -nu se prezinta la program;
        -in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei; 
   -in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate; 
   Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in prezentul contract. 
   5.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia. 
   5.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. 
   Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim  luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior. 
   5.4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia prin intermediar si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 5.1. 
   5.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia prin Intermediar va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 
   5.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datoratede Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
   5.7. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
   5.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 
   5.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 4.9. 
   5.10. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 
   5.11. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
   6.12. In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin semnarea prezentului contract, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare pentru calator. 
      a) In situatia in care pachetul de servicii de calatorie poate fi in mod rezonabil executat, orice anulare poate interveni doar cu respectarea prevederilor articolului 6.1 din prezentul contract. . 
      b) In situatia in care pachetul de servicii de calatorie este anulat de Agentie, sumele achitate de catre calator in virtutea prezentului contract vor fi rambursate, in termen de 14 zile, potrivit prevederilor legale. 
   VI. Reclamatii 
   6.1. Călătorul informează Agentia prin Intermediar, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. 
   6.2. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). 
   6.3. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz. 
   7.4. In cazul in care Calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct. 6.2 si 6.3 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate. 
Datele de contact ale Agentiei Intermediare pentru asistenta: 
Telefon:  
Telefon mobil: 0758 116631 
E-mail:  
   6.5. Daca oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri: 
   a) neconformitatea nu poate fi remediata; 
   b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. 
   Daca Agenţia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea ste imputabila calatorului. 
   6.6. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri. pretului si/sau despagubiri. 
   6.7. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VI sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit. 
   6.8. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. 
   VII. Asigurari Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii Agentiei de Turism Organizatoare conform politei de insolventa afisata pe  
   Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt: 
   7.1. In cazul in care Agentia Organizatoare nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie Organizatoare si societatea de asigurare. 
   7.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei Organizatoare contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentia Organizatoare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii. 
   7.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei Organizatoare privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 7.2. 
   7.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentia Organizatoare, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
   7.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative. 
   7.6. Documentele justificative constau in: 
   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie; 
   b) confirmarile de primire precizate la pct. 7.2, 7.3 si 7.5 din prezentul capitol; 
   c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator; 
   d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. 
   Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative. 
   7.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2. 
   7.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare. 
   7.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator. 
   7.10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia Organizatoare plateste debitul catre calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul. 
   7.11. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno 
   7.12. Agentia Organizatoare nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei Organizatoare, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator. 
   VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si pot fi urmatoarele::
   a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda dupa caz; 
   b)programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
   c) cataloagele/pliantele/ofertele Agentiei Organizatoare puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic la adresa 
   IX. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
   9.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. 
   Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. 
   9.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă. 
   9.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal. 
   X. Dispozitii finale
   10.1. Contractul impreuna cu termenii si conditiile generale au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
   10.3. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.
   Clientul  doreste,  nu doreste achizitionarea unei polite de asigurare complexa de calatorie (include si asigurarea storno). 
   Polita de asigurare sus-mentionata  acopera,  nu acopera riscul imbolnavirii cu virusul COVID-19 (conform conditiilor generale care insotesc polita asiguratorului) 
 
Agentia de turism organizatoare , Calator/ Reprezentantul calatorului, 
     Denumirea  
     Prin Agentia de turism intermediara BIBI TOURING      Numele  

     Reprezentantul  
     Semnatura .............................      Prenumele  
     Semnatura ............................. 

   10.4. Calatorul declara ca a fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv a luat la cunostinta si este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila si afisata in Agentie, cat si pe site-ul Agentiei Oragnizatoare la www,dertour.ro, in contextul intrarii in vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor turistice mentionate la art. I. 
   10.5. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
   10.6. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.
   10.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, exista termeni si conditii specifice anumitor servicii de calatorie, respectivele conditii vor prevala fata de clauzele acestui contract.
   10.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Sector 2. 
   11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

   In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma si accepta in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: 2.1., 2.2., 3.3.-3.6., 3.9.-3.12, 4.3., 4.6.-4.10, cap. V, 6.2.-6.3., 7.2., 7.3., 7.5., 7.7., 7.8., 10.8 

 
Agentia de turism organizatoare , Calator/ Reprezentantul calatorului, 
     Denumirea  
     Prin Agentia de turism intermediara BIBI TOURING      Numele  

     Reprezentantul  
     Semnatura .............................      Prenumele  
     Semnatura ............................. OFERTA DE SERVICII DE CALATORIE
  Nr.  din data  


Stimate/Stimata Domnule/Doamna  , 
Urmare a discutiei si solicitarii Dumneavoastra, va transmit mai jos oferta agentiei noastre, conform preferintelor mentionate. Daca mai sunt si alte elemente importante pe care sa le luam in calcul, va rugam sa ne spuneti.
Perioada si nr nopti:  
Destinatie/tara:  
Nr persoane:  
Oferta include:
 
Tarif total pachet :  
Hotel (clasificare) Tip camera / Masa 
 
 

Tip transport  avion  autocar  nu 
Orar zbor estimat / Itinerariu program (pt programe cu autocarul) 
Compania aeriana / clasa Clasificare Autocar  

 
 

Alte servicii Descriere / Tarif 
 
 

 
 

   Clientul  doreste,  nu doreste achizitionarea unei polite de asigurare complexa de calatorie (include si asigurarea storno). 
   Polita de asigurare sus-mentionata  acopera,  nu acopera riscul imbolnavirii cu virusul COVID-19 (conform conditiilor generale care insotesc polita asiguratorului) 
Printre riscurile asigurate prin asigurarea de calatorie se numara:  
In cazul in care calatorii detin o polita de asigurare storno si au fost testati PCR Covid pozitiv, test recoltat cu cel mult 72 de ore inainte de data plecarii in sejur, agentia de turism nu va fi tinuta raspunzatoare pentru starea de sanatate a calatorilor, indiferent de decizia Societatii de asigurari de a acoperi sau nu riscul imbolnavirii. 
Descriere hoteluri / Localizare / Facilitati hotel / Facilitati camere:
 
Taxe/comisioane/costuri suplimentare/penalitati de incetare:
 
In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 
 
- nu se prezinta la program;  
- in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei; 
- in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate; 
Aceste penalizari se aplica la pretul pachetului de calatorie. Toate sumele mentionate mai sus se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
Calatorii pot transfera pachetul de servicii de calatorie unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si a platii unor costuri suplimentare (taxa modificare nume, taxa anulare, taxa de serviciu, etc). 
Conditii plata:
Valoare avans:  de achitat in momentul efectuarii rezervarii 
Data scadenta pentru achitarea diferentei este  
Rata I  , se va achita pana la data de  
Rata II  , se va achita pana la data de  
Rata III  , se va achita pana la data de  
Rata IV  , se va achita pana la data de  
Rata V  , se va achita pana la data de  
Rata VI  , se va achita pana la data de  
Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului (se bifeaza varianta adecvata ofertei):
 nu exista un numar minim 
  persoane, iar termenul limita de informare, in caz de anulare este  
Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, atunci cand numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de: 
i. de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 
ii. inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 
iii. inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile. 
Informatii suplimentare:
- Comunicarea la destinatie (excursii optionale, transferuri, front desk) se va face in limba  
- Componentele pachetului turistic sunt adaptate personelor cu mobilitate redusa  DA  NU 
Incetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie si dreptul de retragere inainte de inceperea executarii pachetului:
Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila. 
In contractul privind pachetul de servicii de calatorie pot fi prevazute penalitati de incetare standardizate rezonabile, in functie de momentul incetarii contractului inainte de inceperea executarii pachetului, precum si de economiile de costuri si de veniturile prevazute, generate de executarea alternativa a serviciilor de calatorie. In absenta unor penalitati de incetare standardizate, valoarea penalitatii de incetare corespunde pretului pachetului, din care se scad economiile de costuri si veniturile generate de executarea alternativa a serviciilor de calatorie. La cererea calatorului, agentia de turism organizatoare prezinta o justificare pentru cuantumul penalitatilor de incetare. 
Oferta:
 Locurile sunt disponibile la momentul transmiterii ofertei! 
 Locurile sunt cu disponibilitate la cerere la momentul transmiterii ofertei. 
Oferta este valabila:  

Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Dumneavoastra a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Dumneavoastra este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), atunci va rugam sa va asigurati ca indepliniti toate cerintele legale.

Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate. Pentru o informare optima cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor, agentia va recomanda consultarea site-urilor: www.politiadefrontiera.ro, www.mae.ro/node/1422. Va aducem la cunostinta ca pentru calatoriei in afara spatiului european, acolo unde se impune prezentarea unui pasaport, acesta trebuie sa fie valabil cel putin inca 6 luni de la data intoarcerii in tara de resedinta, in mod obligatoriu. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia cetatenilor romani care calatoresc in strainatate aplicatia pentru telefoane mobile inteligente "Calatoreste in siguranta" pe care va recomandam sa o instalati urmand instructiunile de pe site-ul: www.mae.ro/app_cs.

Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE. Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati: www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html. 

In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior acceptarii prezentei oferte, dar si pe parcursul derularii serviciului turistic achizitionat, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin acceptarea prezentei oferte, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei Organizatoare si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei Organizatoare si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare pentru calator. 
- In situatia in care serviciul de calatorie poate fi in mod rezonabil executat de Agentiei intermediare, orice anulare poate interveni numai cu aplicarea penalitatilor prevazute in prezenta oferta. 
- In situatia in care serviciul de calatorie este anulat de Agentia intermediara potrivit conditiilor agentiei organizatoare, sumele achitate de catre calator in virtutea prezentului contract vor fi rambursate, potrivit prevederilor legale. 
In final, dupa parcurgerea ofertei, va rugam sa ne comunicati parerea Dumneavoastra si orice aspecte ce va pot ajuta in luarea unei decizii. 
 Oferta pachet trimisa pe email 
 Oferta pachet data in agentie 

Formular cu informatii standard pentru contractele privind pachete de servicii de calatorie atunci cand este posibila utilizarea de hyperlinkuri 
Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. 

Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Societatea  va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. 

In plus, conform legislatiei, societatea  detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventa. 

Informatii suplimentare referitoare la principalele drepturi in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. 
Agentia de turism organizatoare Calator/ Reprezentantul calatorului, 
Denumirea  
Prin agentia de turism intermediara BIBI TOURING SRL
Reprezentantul  
Numele  
Prenumele  

Semnatura ....................................... Semnatura .......................................